19

The 144 000 sealed

Revelation 7: 1-8

Hereafter I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, so that no wind would blow on the earth, nor on the sea, nor against any tree standing at any place.

 

And I heard the number of them, which were sealed: 144 000 sealed from every tribe of Israel. From the tribe of Juda 12 000 sealed, from the tribe of Reuben 12 000 sealed, from the tribe of Gad 12 000 sealed, from the tribe of Aser 12 000 sealed, from the tribe of Nepthalim 12 000 sealed, from the tribe of Manasses 12 000 sealed, from the tribe of Simeon 12 000 sealed, from the tribe of Levi 12 000 sealed, from the tribe of Issachar 12 000 sealed, from the tribe of Zebulon 12 000 sealed, of the tribe of Joseph 12 000 sealed and of the tribe of Benjamin 12 000 sealed.

And I saw another angel ascending from the rise of the sun, having the seal of the living God, and he shouted with gigantic voice to the four angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea: Hurt not yet the earth, nor the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads.

Hereafter I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, so that no wind would blow on the earth, nor on the sea, nor against any tree standing at any place.

En ik zag een andere engel opkomen van de opgang van de zon, die had het zegel van de levende God, en hij riep met geweldige stem tot de vier engelen, die gegeven was de aarde en de zee te beschadigen: Beschadig de aarde nog niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienaren van onze God gedrukt hebben het zegel op hun voorhoofden.

And I heard the number of them, which were sealed: 144 000 sealed from every tribe of Israel. From the tribe of Juda 12 000 sealed, from the tribe of Reuben 12 000 sealed, from the tribe of Gad 12 000 sealed, from the tribe of Aser 12 000 sealed, from the tribe of Nepthalim 12 000 sealed, from the tribe of Manasses 12 000 sealed, from the tribe of Simeon 12 000 sealed, from the tribe of Levi 12 000 sealed, from the tribe of Issachar 12 000 sealed, from the tribe of Zebulon 12 000 sealed, of the tribe of Joseph 12 000 sealed and of the tribe of Benjamin 12 000 sealed.

In art

Revelation 7: 1-8


Bamburg Apocalypse, 1000-1020, four angels hold the four winds, sealed to forehead